نایب‌رئیس سابق فیفا به ۹ سال حبس محکوم شد
نایب رئیس سابق پاراگوئه ای فدراسیون جهانی فوتبال به دلیل دست داشتن در فساد گسترده به ۹ سال حبس محکوم شد.