نایب قهرمانی نوجوان اسکیت باز گرمساری در کشور
امیرحسین لاهوتی نوجوان گرمساری نایب قهرمان مسابقات اسکیت قهرمانی کشور شد.