نتانیاهو: توافق اتمی ایران ما را به اعراب نزدیک کرد


نتانیاهو: توافق اتمی ایران ما را به اعراب نزدیک کرد

نخست وزیر رژیم اسراییل گفت توافق اتمی (برجام)، این رژیم را به کشورهای عربی نزدیک تر کرده و موجب عادی سازی تدریجی روابط میان اسرائیل و اعراب شده است.
به نقل از حساب توئیتری دفتر نخست وزیری رژیم اسراییل ، بنیامین نتانیاهو با تکرار انتقاد از برجام و توصیف آن به عنوان توافقی که “از هر نظر بد است”، گفت تنها مزیت این توافق این بود که اسرائیل را در مقیاسی که هرگز سابقه نداشته، به جهان عرب نزدیک کرده است.
وی که آنلاین دوشنبه و در وزارت جنگ  سخن می زد ، افزود که رژیم اسرائیل قصد ادامه روابط با جهان عرب را دارد.
نتانیاهو با اشاره به “عادی سازی تدریجی” روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی، از این اتفاق به عنوان نویدبخش راهکاری حقیقی برای صلح(سازش) یاد کرد.