نتایج خوب همراهی مردم با نیروی انتظامی طی سال های گذشتهفرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: همراهی مردم با نیروی انتظامی طی سال های گذشته نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است .