نتایج یک نظرسنجی حکایت از دیدگاه منفی مردم جهان نسبت به آمریکا دارد
بر اساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی موسسه پیو که در ۲۵ کشور انجام شده مردم جهان حتی کشور‌های متحد آمریکا، دیدگاهی منفی‌تر از گذشته نسبت به ایالات متحده پیدا کرده‌اند.