نجات بیش از ۳۰۰ مهاجر در دریای مدیترانه
گروه‌های امداد و نجات اسپانیا بیش از ۳۴۰ نفر از مهاجران را در دریای مدیترانه از مرگ نجات دادند.