نجات دختربچه بازیگوش از چنگال رودخانه کارونرئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از نجات دختربچه بازیگوش از خطر غرق شدن در رودخانه کارون توسط تیم امدادی نجات غریق این سازمان نیوز داد.