نجات فردی که در گودال سقوط کرد
معاون امداد و نجات سازمان هلال احمر گلستان از نجات فردی که در گودال سقوط کرده بود نیوز داد.