نخستین ترانزیت ۲ هزار تنی کود شیمیایی ترکمنستان به هند از بندر امیرآباد
مدیر بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد از ورود نخستین محموله ترانزیت ۲ هزار و ۳۰۳ تنی کود شیمیایی از ترکمنستان به بندر امیرآباد نیوز داد.