نخستین نیمه نهایی تاریخ جام جهانی بدون ۴ غول بزرگ
برای نخستین بار در تاریح جام جهانی، هیچ کدام از چهار تیم برزیل، ایتالیا، آلمان و آرژانتین در نیمه نهایی حضور ندارند.