نخستین کنفرانس ملی نیوزنگاری تحقیقی افغانستان در کابل برگزار شد


نخستین کنفرانس ملی نیوزنگاری تحقیقی افغانستان در کابل برگزار شد

شماری از نیوزنگاران تحقیقی کشور از آنچه که تهدید علیه خودشان از سوی گروه‌های مافیایی و برخی حلقات  درون حکومتی می‌خوانند، ابراز نگرانی می‌کنند.

به گزارش نویسنده وستر؛ “نخستین کنفرانس ملی نیوزنگاری تحقیقی” به هدف بررسی چالش‌ها فرا راه نیوزنگاران تحقیقی و یافتن راهکارها برای این چالش‌ها، امآنلاین شنبه (۹ سرطان) با اشتراک شماری از نیوزنگاران در کابل برگزار شد.

سید طارق مجیدی یکی از نیوزنگاران تحقیقی کشور در این نشست گفت: “برخی حلقات درون حکومتی و مافیا مانع اساسی سد راه نیوزنگاران تحقیقی کشور می‌باشند.”

شمار دیگر از نیوزنگاران در این کنفرانس همچنان بیان داشتند که حمایت از نیوزنگاران یکی از مسوولیت‌ها و تعهدات حکومت است که حکومت به آن پایبند نیست.

سمیع مهدی یکی دیگر از نیوزنگاران تحقیقی کشور در این نشست گفت: “فصل نیوزنگار کشی در افغانستان آغاز شده است. هیچ جای کشور برای نیوزنگاران امن نیست و آنان در هر گوشه و کنار با تهدیدات بسیار جدی امنیتی مواجه اند.”

وی عاملان ستیز با آزادی بیان را کسانی دانست که به گفته وی به هیچ باوری پایبند نیستند و نیوزنگاران را به حیث اهداف نظامی خود تعیین کرده و آنان را به خاک و خون می‌کشانند.

آقای مهدی همچنان بازتاب واقعیت‌ها را سازنده و احیاگر دموکراسی خوانده و از حکومت خواست که موانع سد راه آزادی بیان و حکومت‌داری باز را بردارد.

سخنرانان این کنفرانس همچنان عدم دسترسی به اطلاعات را از دیگر مشکلات فرا راه نیوزنگاران عنوان کرده و بیان داشتند که نهادهای دولتی در بسیاری از موارد از ارایه معلوماتی که دانستن آن حق هر شهروند است خود داری می‌کنند و نیز بسیاری از اداره‌های مهم حکومتی هنوز از قانون دسترسی شهروندان به اطلاعات آگاهی لازم را ندارند.

ریحانه فرهمند یکی از نیوزنگاران در نشست امآنلاین عنوان کرد که بدست آوردن اطلاعات غیر محرمانه از نهادهای دولتی کار بسیار دشواری است و بسیاری از نهادهای حکومتی از ارایه این اطلاعات بخاطر جلوگیری از افشای فسادشان سر باز می‌زنند.

این نیوزنگاران از سویی هم از حکومت خواستند که اطلاعات اداره‌های خود را طبقه بندی و دیجیتل سازی نماید تا مردم به آسانی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

حمید پارسا- نویسنده وستر