نرخ مصوب عدس در بازار تره‌بار چقدر است؟
عدس درشت (درجه یک) کیلویی ۶ هزار و ۳۰۰ تومان در میادین میوه و رته بار عرضه می‌شود.