نرخ کرایه حمل و نقل در شهرستان مهاباد افزایش یافت.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهری مهاباد گفت: نرخ کرایه اتوبوس، مینی بوس، ون، تاکسی‌های خطی و تلفنی در سطح شهرستان مهاباد افزایش یافت.