نشست اندونیزیا؛ طالبان پیش از برگزاری نشست علمای دینی با اندونیزیا رایزنی کرده بود


نشست اندونیزیا؛ طالبان پیش از برگزاری نشست علمای دینی با اندونیزیا رایزنی کرده بود

انتظار می‌رفت که در نشست سه جانبه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونیزیا با نامشروع خواندن جنگ افغانستان، علمای سه کشور یک موقف مشخص در زمینه جنگ جاری افغانستان اتخاذ کنند.

به گزارش نویسنده وستر؛ نشست علمای دینی کشورهای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا که به میزبانی اندونیزیا در شهر بوگور برگزار شده بود، دیآنلاین جمعه ( ۲۱ ثور ) با نشر یک اعلامیه دوازه ماده‌ای پایان یافت.

علمای دینی سه کشور از پروسه صلح افغانستان حمایت نمودند و انجام حملات انتحاری را که در آن بیشتر غیرنظامیان کشته می‌شوند را خلاف اصول اسلام خونداند. آنان از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا به میز مذاکره حاضر شوند. علمای سه کشور بر خلاف انتظارها اما موقف مشخصی در زمینه جنگ جاری در افغانستان که آنلاینانه از مردم بی گناه قربانی می‌گیرد، نداشتند.

با این حال آگاهان امور می‎گویند که گروه طالبان پیش از برگزاری نشست سه جانبه علمای دینی در اندونیزیا، از علمای اندونیزیا خواستند تا در زمینه جنگ افغانستان به گونه بی‌طرفانه عمل کنند.

وحید مژده آگاه امور سیاسی در گفتگوی با نویسنده وستر گفت:” بعد از پروسه کابل وقتی برگزاری این نشست اعلام شد، طالبان از علما خواستند که در این نشست اشتراک نکنند. بعدا در ماه مارچ اندونیزیا با طالبان در تماس شد تا نظرات آنان را بدانند. دو نفر از طالبان به اندونیزیا رفتند و توانستند که علمای اندونیزیا را قانع بسازند که صدور فتوا در این رابطه به هیچ وجه صورت نگیرد و اندونیزیا به عنوان یک کشور اسلامی در این رابطه بی‌طرفانه عمل کند”.

آقای مژده بیان داشت که نتیجه‌ای این نشست آنچه که توقع حکومت افغانستان بود را برآورده نکرده است.

آقای مژده گفت:” پس از اعلام برگزاری این نشست، طالبان به صورت منظم کمپاینی را به راه انداختند که توانستند این نشست را به چالش بکشاند تا آنچه را که دولت افغانستان انتظار داشت به دست نیایید.”

وی افزود که علمای اندونیزیا و علمای پاکستان در این زمینه هم نظر بودند و نتیجه این نشست فقط نشر یک اعلامیه‌ است که حتی در زمینه ناروا دانستن حملات انتحاری نیز حکم قاطعی صادر نشده است.

آقای مژده گفت که هرچند علمای سه کشور از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده اما گروه طالبان نسبت به افغانستان از این نشست بهره‌ی بیشتر برده است.

آقای مژده گفت:” علمای سه کشور از پروسه صلح حمایت کرده اما طالبان بهره بیشتری برده و حال می‌توانند بگویند که علمای بزرگ جهان هم نتوانستند جنگ آنان را نامشروع بدانند و حال ما مشروعیت داریم و جنگ ما مقدس است.”

با این حال، شورای عالی صلح نتایج این نشست را پردستاورد تلقی نموده می‌گوید که انتظارات و توقعات شورای عالی صلح در این نشست برآورده شده است.

محمد حیدری معاون سخنگوی شورای عالی صلح به نویسنده وستر گفت که حمایت از صلح افغانستان، ناروا دانستن حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان از سوی علمای دینی نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در زمینه صلح یک گام به جلو گذاشته است.

آقای حیدری از برگزاری نشست دیگر علمای جهان اسلام با محوریت جنگ و صلح افغانستان در ماه جولای به میزبانی عربستان صعودی نیز نیوز داده می‌گوید که انتظار دارند تا آنچه مردم افغانستان انتظار دارند از این نشست به دست آید.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر