نشست بی نتیجه کاخ سفید و نمایندگان کنگره
ترامپ با اشاره به برگزاری نشست تیم کاخ سفید به سرپرستی مایک پنس با نمایندگان کنگره آمریکا درباره بررسی امکان بازگشایی دولت اعلام کرد که پیشرفت خوبی حاصل نشد.