نصب استیکرها روی کاپی شناسنامه‌ها زمینه تقلب را فراهم خواهد کرد


نصب استیکرها روی کاپی شناسنامه‌ها زمینه تقلب را فراهم خواهد کرد

مسوولان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا تصمیم جدید کمیسیون مبنی بر نصب استیکرها روی کاپی شناسنامه‌های ورقی در روند ثبت نام رای دهندگان را زمینه ساز تقلب می‌خوانند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مسوولان کمیسیون انتخابات جدیدا تصمیم گرفته‌اند که استیکرهای که پیش از این قرار بود روی شناسنامه اصلی نصب شوند را روی کاپی این شناسنامه‌ها نصب شوند.

گفته می‌شود که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که حضور مردم در روند ثبت نام رای دهندگان به دلیل نگرانی‌های امنیتی که از نصب استیکرها روی شناسنامه‌های ورقی وجود داشته بسیار کمرنگ بوده است.

با این حال نهاد ناظر انتخاباتی فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان این تصمیم را زمینه ساز تقلب در روند ثبت نام رای دهندگان دانسته از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که میکانیزم‌های پیشگیری از تقلب را در روند ثبت نام رای دهندگان روی دست بگیرد.

یوسف رشید رییس اجرایی فیفا در صحبت با نویسنده وستر در این باره گفت که نصب استیکرها روی کاپی شناسنامه‌ها زمینه تقلب را برای کسانی که اراده تقلب دارند به طور گسترده فراهم می‌کند.

وی گفت که کمیسیون انتخابات که گویا این تصمیم را به دلیل حضور کمرنگ مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان به دلیل وجود نگرانی های امنیتی ناشی از نصب استیکرها روی نسخه اصلی شناسنامه های ورقی اتخاذ کرده، باید میکانیزم‌های پیشگیری از تقلب را در این روند روی دست بگیرد.

وی ایجاد بانک اطلاعات و زمینه سازی برای اعتراضات مردم پس از نهایی شدن لیست رای دهندگان را از اقداماتی دانست که میزان ثبت نام تقلبی رای دهندگان را کاهش خواهد داد.

در همین حال رفیع الله بیدار عضو کمیسیون انتخابات در گفتگو با نویسنده وستر گفت که نصب استیکر در کاپی تذکره‌ها در روند ثبت نام رای دهندگان، تصمیمی است که به دلیل نگرانی‌های امنیتی شهروندان روی دست گرفته شده است.

وی گفت که کمیسیون در همکاری با اداره ثبت احوال نفوس میکانیزم‌هایی را روی دست می‌گیرد که از ثبت نام تکراری رای دهندگان با استفاده از نسخه‌های کاپی متعدد شناسنامه‌ها در چند مرکز رای دهی جلوگیری می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اختلاف نظرها میان اعضای کمیسیون انتخابات در تصمیم نصب استیکرها روی کاپی شناسنامه‌های ورقی چیزی نگفته بیان داشت که این مساله مربوط مسایل داخلی کمیسیون است و لازم نیست که در پیوند آن با دیگران سخن گفته شود.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر