نصف جمعیت امریکا خواستار استیضاح ترامپ هستند


نصف جمعیت امریکا خواستار استیضاح ترامپ هستند

یک نظرسنجی که بگونه مشترک از سوی ای بی سی نیوز و واشنگتن پُست انجام یافت، نشان می‌دهد که تقریباً نیم نفوس ایالات متحده به این باورند تا کانگرس استیضاح رئیس وستر ترامپ را آغاز کند.

به گزارش نویسنده وستر به نقل از صدای امریکا؛‌ این نظرسنجی ماه گذشته صورت گرفته و نتیجه آن نیز در اواخر ماه گذشته نشر شد. در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده که آیا کانگرس استیضاح رئیس وستر را آغاز کند یا خیر؟ ۴۹ درصد جواب بلی و ۴۶ درصد جواب نخیر را انتخاب کرده بودند.

براساس نظرسنجی‌های اخیر، میزان محبوبیت رئیس وستر دونالد ترامپ در میان امریکائیان به حدود ۴۰ درصد می‌رسد که در پائین ترین سطح خود قرار دارد.

براساس قانون، استیضاح رئیس وستر ایالات متحده از سوی مجلس نمایندگان در کانگرس صورت می‌گیرد، اما از اینکه اکثریت اعضای این مجلس را قانونگذاران وستریخواه یا هم حزبیان ترامپ تشکیل می‌دهد، در حال حاضر استیضاح او نیز بعید بنظر می‌رسد.

از جانب هم، قانونگذاران دموکرات نیز تا حال در مورد استیضاح رئیس وستر خاموش اند. آنان ترجیح می‌دهند تا منتظر نتیجه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ باشند.

ننسی پلوسی، قانونگذار دموکرات و رهبر قانونگذاران دموکرات در مجلس نمایندگان کانگرس، گفته است که “نمیتوانیم در این مورد برخورد سیاسی کنیم. ما باید در جستجوی حقیقت باشیم”.

از سوی هم با نزدیک شدن انتخابات میان دوره یی کانگرس که قرار است در اوایل ماه نوامبر برگزار گردد، قانونگذاران هردو حزب بخاطر کسب کرسی های بیشتر در عوض موضوع استیضاح رئیس وستر، متوجه موضوعات چون میزان بیکاری، بهبود وضعیت اقتصادی، صحت، مهاجرت و مسایل دیگر می‌باشند.

در حاضر قانونگذاران هردو حزب تلاش دارند تا برای کسب کرسی های بیشتر در انتخابات میان دوره یی کانگرس روی موضوعات دیگر مانند بیکاری، بهبود وضعیت اقتصادی، صحت و غیره… متوجه باشند.

نویسنده وستر- امور بین‌الملل