نظارت بهداشتی بیش از ۳ هزار راس دام در بجنورد
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد گفت: مرداد ماه امسال ۳ هزار و ۱۵۸ راس دام سبک و سنگین تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی در کشتارگاه صنعتی بجنورد کشتار شده است.