نظرسنجی: مردم فرانسه، ایتالیا و آلمان پوتین را قدرتمندترین چهره سیاسی جهان می‌دانند
یک نظرسنجی جدید نشان داد مردم فرانسه، ایتالیا و آلمان، رئیس‌جمهور روسیه را قدرتمندترین چهره سیاسی جهان می‌دانند.