نقش سردار سلیمانی در آزادسازی آمرلی چه بود؟/ آرزوی کودک مبتلا به SMA برای نواختن نی انبان با جناب خان/ یورش شن‌های روان به زابل + فیلم
نقش سردار سلیمانی در آزادسازی آمرلی چه بود؟/ آرزوی کودک مبتلا به SMA برای نواختن نی انبان با جناب خان/ یورش شن‌های روان به زابل + فیلم