نقش مهم میراث مکتوب در انتقال اطلاعات و تولیدات فرهنگی ملل
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگر استان زنجان با اشاره به اینکه میراث مکتوب تاریخ دیرینه ای از سنگ نگاره های هزاره پنجم قبل از میلاد تا عصر دیجیتال دارد، گفت: این میراث در انتقال اطلاعات و تولیدات فرهنگی ملل تاثیرگذار بوده است.