نقل قول های جنجالی دنیای فوتبال + فیلم
برنامه فوتبال ۱۲۰ بخشی را به نقل قول‌های جنجالی دنیای فوتبال اختصاص داد.