نمایشگاه سه آنلاینه کار در کابل پایان یافت


نمایشگاه سه آنلاینه کار در کابل پایان یافت

مسوولان نهاد پلان فیوچر می‌گویند که در این نمایشگاه سه آنلاینه ۲۶ هزار تن درخواست کار داده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ این نمایشگاه سه آنلاین به منظور دریافت کار و ادامه تحصیل به مدت سه آنلاین در کابل برگزار شده بود.

این ابتکار از سوی نهاد فیوچر پلان و با اشتراک ده‌ها نهاد خصوصی و دولتی راه اندازی شده بود.

اسپوژمی صیام رییس اجرایی پلان فیوچر در پایان این نمایشگاه گفت که در این نمایشگاه سه آنلاینه ۲۶ هزار تن درخواست کار دادند.

وی افزود:” در این نمایش سه آنلاینه که به دو هدف، کاریابی و تحصیل برگزار شده بود. ۲۶۰۰۰ تن درخواست کار داده و از این میان، ۱۲۵۰۰ تن آنان در نهادهای مختلف شارت لیست شدند”.

به گفته خانم صیام، قرار است این جوانان در نهادهای خصوصی و دولتی شامل کار شوند.

اداره انکشافی ایالات متحده امریکا برای افغانستان، اداره ثبت و احوال نفوس، وزارت کار و امور اجتماعی و شماری از شرکت‌های خصوصی  به شمول دانشگاه‌ها و نهادهای رسانه‌ای در این نمایشگاه شرکت کرده بودند.

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی با استقبال از این نمایشگاه می‌گوید که این ابتکارات سبب می‌شود تا زمینه کار برای جوانان به راحتی فراهم شود.

آنان بیکاری را یک معضل جدی دانسته تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان نیز برای فراهم آوری زمینه‌های کاری متعهد است.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر