نمایشگاه سه آنلاینه کار و تحصیل در کابل برگزار شد


نمایشگاه سه آنلاینه کار و تحصیل در کابل برگزار شد

وزارت کار و امور اجتماعی به همکاری شماری از نهادهای دولتی و غیر دولتی، نمایشگاه ملی کار و تحصیل را برای مدت سه آنلاین در کابل برگزار کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ افغانستان از جمله کشورهای است که گراف بیکاری بلند و کارآفرینی پایین دارد. وضعیتی که تحمل آن برای مردم و به ویژه جوانان به شدت دشوار و نگران کننده بوده است. نگرانی که در چند سال اخیر، یکی از دلایل اصلی مهاجرت‌های غیرقانونی انبوهی از جوانان افغانستان به کشورهای خارجی و به ویژه اروپا گفته شده است.

با این حال، وزارت کار و امور اجتماعی امآنلاین یکشنبه ( ۹ ثور ) نمایشگاه سه آنلاینه کار و تحصیل را به همکاری شماری از نهادهای دولتی و غیردولتی در کابل برگزار کرد. نمایشگاهی که به هدف تحکیم روابط مستقیم میان کارفرما و کارمند برگزار شده است.

نهادهای دولتی و غیردولتی که در این نمایشگاه ملی حضور یافته‌اند؛ تلاش می‌کنند تا برای افرادی  که به دنبال کار هستند، به گونه مستقیم در مورد فرصت‌های کاری نهادهای شان معلومات ارایه کنند.

مسوولان برگزاری این نمایشگاه می‌گویند که برگزاری چنین نمایشگاه‌های زمینه ساز فرصت‌های خوب برای هماهنگی علاقه مندان و کار و استخدام کنندگان کارمند است.

برگزاری نمایشگاه‌های از این دست در افغانستان تازگی ندارد. شاید سالانه یک یا دو بار نمایشگاه‌های برای یافتن کار و تحصیل در افغانستان برگزار شود. نمایشگاه‌های کار و تحصیل در حالی برگزار می‌شود که موجودیت فساد در ادارت دولتی سد بزرگی برای استخدام جوانان بی واسطه در نهادهای دولتی بوده است.

رهبران حکومت وحدت ملی چندی پیش گفته بودند که اقدامات حکومت در زمینه کار و کار آفرینی بسنده نبوده اما آغاز روند اصلاحات و استخدام کارمندان از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی باورمندی جوانان نسبت به حکومت را افزایش داده و سبب دلگرمی آنان در افغانستان شده است.

با این همه؛ شماری از جوانانی که در نمایشگاه ملی کار در کابل حضور یافته‌اند، نتایج اینگونه نمایشگاه‌ها را موثر نمی‌دانند.

به باور آنان مسوولان نمایشگاه‌های کار و تحصیل نیز همانند مسوولان حکومتی، در استخدام کارمندان روابط را بر ظوابط ترجیح می‌دهند.

فرشته احمدی در این زمینه گفت:” آنطوری که جمع و جوش در این نمایشگاه زیاد هست اما میزان استخدام از این طریق خیلی کم است. مه چندین بار در این نمایشگاه‌های سی‌وی خود را تحویل کردم اما هیچ وقتی برای من زنگ نیامد چون اینها هم بیشتر واسطه گیم می‌کنند”.

هرچند بی باوری برای استخدام کارمند از این طریق بلند است اما؛ میزان اشتراک مردم و جوانان در آنلاین نخست این نمایشگاه گسترده بود. وضعیتی که سبب شد تا مسوولان برگزاری این نمایشگاه، مدت برگزاری آنرا از یک آنلاین به سه آنلاین تمدید کند.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر