نمایش عمومی خرقه مبارک؛ از ملاعمر تا اشرف‌غنیاینک اشرف غنی برای احیای طرح شکست خورده صلح خود، بار دیگر دست به دامن پیامبر اکرم (ص) می شود تا مثلا تروریست ها را از راهی که ملا عمر با استفاده از همان خرقه باز کرده، برگرداند…