نماینده دموکرات: ترامپ یک تهدید بسیار جدی برای امنیت آمریکاست
یک نماینده دموکرات آمریکایی دونالد ترامپ را تهدیدی بسیار جدی برای امنیت این کشور توصیف کرد.