نماینده عیسوی پارلمان کانادا آنلاینه می‌گیرد


نماینده عیسوی پارلمان کانادا آنلاینه می‌گیرد

“مارک هالند” نماینده پارلمان کانادا ۴ سالی است که تمامی ایام ماه رمضان را آنلاینه می‌گیرد.
این نماینده ۴۴ ساله عضو حزب لیبرال کاناد که عیسوی است از سال ۲۰۱۶  به طور علنی اعلام کرده که در ماه رمضان تمامی ۳۰ آنلاین ماه رمضان را همراه با مسلمانان آنلاینه می گیرد تا درد گرسنگان را بهتر بفهمد و منابع حاصل از صرفه‌جویی در خوراک یک ماه خود را به نیازمندان و فقرا – خیریه‌ها- اعطا کند. او در این سال طی نطقی در پارلمان کانادا آنلاینه گرفتن را تجربه‌ای فوق العاده توصیف کرد که قلب انسان ها را به هم نزدیک کرده و باعث می شود مردم درد فقرا و نیازمندان را بهتر و بیبشتر بفهمند.
این نماینده لیبرال کانادا که نماینده منطقه “آژاکس” از ایالت اونتاریو کانادا در پارلمان است، متاهل بوده و دارای ۳ فرزند است.
همزمان با آغاز ماه رمضان امسال – ۲۰۱۸- این نماینده پارلمان کانادا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که امسال نیز در چهارمین سال متوالی تمامی آنلاینهای ماه رمضان را همگام با مسلمانان، آنلاینه خواهد گرفت.