نمایندگان مجلس با پیشنهاد طرح صلح به حکومت موافقت کردند


نمایندگان مجلس با پیشنهاد طرح صلح به حکومت موافقت کردند

نمایندگان توافق کردند تا مجلس روی یک طرح صلح کار کرده و به عنوان مصوبه مجلس آن را به شورای عالی صلح پیشنهاد کنند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین چهارشنبه (۳۰ جوزا) پیشنهادی مبنی بر تدوین طرح صلح از سوی مجلس را به رای گذاشت و نمایندگان توافق کردند تا چنین طرحی آماده شود.

آقای ابراهیمی افزود، برخی نمایندگان پیشنهاد کرده اند که مجلس طرحی را در مورد برقراری صلح در کشور آماده کرده و پس از تصویب منحیث جمع بندی نظریات نمایندگان به شورای عالی صلح پیشنهاد گردد.

او پس از توافق نمایندگان با پیشنهاد طرح صلح، به کمیسیون‌های مجلس هدایت داد تا در خلال ده آنلاین پیشنهادات شان را در مورد چگونگی تامین صلح در کشور با کمیسیون امنیت داخلی شریک ساخته و این کمیسیون جمع بندی نظریات کمیسیون‌ها را به تالار عمومی پیشنهاد کند.

رییس مجلس نمایندگان گفت که این مجلس در تحولات کشور به ویژه در روند صلح کمتر نقش داشته و امیدوار است که با پیشنهاد طرح صلح بتواند در روند صلح کشور کمک کند.

پیشنهاد ارائه طرح صلح به حکومت پیش از این از سوی برخی نمایندگان به مجلس ارائه شده بود؛ اما در نشست امآنلاین مجلس نیز برخی نمایندگان از جمله نادر خان کتوازی گفت که مجلس باید یک طرح توافقی صلح را آماده کرده و به حکومت پیشنهاد کند که بر مبنای آن عمل نماید.

در همین حال، شکیبا هاشمی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت که این کمیسیون پس از پیشنهاد برخی نمایندگان طرحی را در مورد صلح کشور آماده کرده است.

خانم هاشمی افزود که این کمیسیون در نظر دارد تا بار دیگر نظریات نمایندگان و همچنین نظریات و پیشنهادات کاروان صلح هلمندی را برای غنامندی در این طرح بگنجاند و بازهم جلسات مشترکی را در مورد برگزار کند.

با این وجود، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نیز ضمن استقبال از حرکت صلح خواهان هلمندی، به کمیسیون امنیت دستور داد تا نشستی را با اعضای این کاروان برگزار کند.

آقای ابراهیمی افزود، همانطوری که مردم افغانستان در مسیر راهپیمایی کاروان صلح هلمندی از خواست‌ها و حرکت صلح خواهانه آنان حمایت کرده‌اند، مجلس نمایندگان نیز از این حرکت شرافت مندانه و خواست‌های کاروان صلح هلمندی حمایت می‌کند.

کاروان صلح هلمندی دو آنلاین پیش به کابل رسید و حرکت آنان با استقبال گرم مردم کابل مواجه شده است.

آنلاین گذشته رییس وستر غنی نیز به دیدار اعضای این کاروان رفته و تعهد کرده است در صورت که طالبان بخواهد، آتش بس را تا یک سال دیگر در کشور تمدید خواهد کرد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر