نمایندگان: محاکمه وزیر پیشین مخابرات نمایشی و تبعیض آمیز بود


نمایندگان: محاکمه وزیر پیشین مخابرات نمایشی و تبعیض آمیز بود

برخی نمایندگان مجلس به محاکمه وزیر پیشین مخابرات اشاره کرده و برگزاری محکمه آقای وحیدی را نمایشی و تبعیض آمیز خواندند.

به گزارش نویسنده وستر؛ محکمه علنی عبدالرزاق وحیدی وزیرپیشین مخابرات و تکنالوژی دو آنلاین پیش (دوشنبه ۱۱ سرطان) در کابل برگزار شد؛ اما بدون نتیجه پایان یافت.

آقای وحیدی به چندین مورد اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای متهم است؛ اما وکیل مدافع او در نشست محکمه اختصاصی چگونگی محکمه آقای وحیدی را سیاسی و غیر منصفانه خواند.

محکمه وحیدی با واکنش‌های زیادی در کشور مواجه شده است.

شماری از نمایندگان مجلس نیز به محکمه این وزیر واکنش نشان داده و این محکمه را نمایشی و تبعیض آمیز خواندند.

محمدعلی علی‌زاده یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “حکومت وحدت ملی به دلیل ملاحظات قومی و سیاسی آقای وحیدی را محاکمه کرد؛ اما دزدان کلان که جامعه جهانی و مردم افغانستان دزدی‌های آنان را مستند کرده اند، مصوونیت دارند و تقدیر می‌شوند.”

آقای علی‌زاده افزود که وزیر پیشین مخابرات به دلیل هزاره بودنش از سوی حکومت محکمه شده است.

محمد علی اخلاقی دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز یاد آور شد که محکمه آقای وحیدی نمایشی برگزار شد.

آقای اخلاقی گفت که موجودیت فساد در حکومت و حیف و میل دارای های عامه یک مشکل جدی در کشور است؛ اما حکومت غنی در برخورد با مجرمان اصلی اقدامی نکرده است.

او گفت: “محکمه عبدالرزاق وحیدی نشان داد که حکومت در امر مبارزه با فساد به شکل نمایشی برخورد می‌کند و به یک تعداد مفسدان بزرگ مصونیت داده است، ولی افرادی را به دلیل مسایل سیاسی به شکل نمایشی به پای میز محکمه می‌کشاند.”

به گفته او، اگر برخورد حکومت تبعیض آمیز نباشد کسانی در این کشور هستند که به گونه آشکار اموال عمومی را غارت کرده‌اند؛ اما بازهم حکومت آنان را مورد تشویق قرار می‌دهد.

با این وجود، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور نیز به محکمه آقای وحیدی واکنش نشان داده و اینکار حکومت را تبعیض آمیز خوانده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر