نمایی زیبا از زمین های فوتبال در بهشت روی زمین +عکس
تصویری زیبا از زمین های فوتبال در جزیره مالدیو را مشاهده می کنید که از آن به عنوان بهشت روی زمین یاد می شود.