نهضت آسفالت در گناوه ادامه دارد
رئیس شورای اسلامی شهر گناوه گفت: حجم چشمگیری از کوچه‌های سطح شهر گناوه آسفالت شد واجرای آسفالت همچنان ادامه دارد.