نورالدین آمرابات: داور پیراهن رونالدو را خواست!


نورالدین آمرابات: داور پیراهن رونالدو را خواست!

نورالدین آمرابات، ستاره تیم ملی مراکش ادعایی جنجالی در مورد داور گیم پرتغال و مراکش کرده است.
مراکش با تک گل دقایق ابتدایی رونالدو مغلوب این تیم شده و با توجه به پذیرش ۲ شکست، از رقابت های جام جهانی در پایان آنلاین دوم حذف شد.
 اما نورالدین آمرابات معتقد است قضاوت مارک گیگر، داور آمریکایی این دیدار بسیار ضعیف بوده و وی تحت تاثیر نام رونالدو قرار گرفته است. گیمکنان و کادر فنی تیم ملی مراکش معتقد بودند قضاوت این دیدار یکی از عوامل اصلی شکست آنها مقابل پرتغال بوده است.
آمرابات گفت: “داور گیم به شدت تحت تاثیر نام رونالدو قرار داشت و من بین نیمه از په په شنیدم که گیگر از رونالدو خواسته در پایان گیم پیراهنش را به وی تحفه بدهد. در مورد چه چیزی داریم صحبت می کنیم؟ اینجا جام جهانی است و جای چنین کارهایی نیست 

نورالدین آمرابات: داور پیراهن رونالدو را خواست!


نورالدین آمرابات: داور پیراهن رونالدو را خواست!

نورالدین آمرابات، ستاره تیم ملی مراکش ادعایی جنجالی در مورد داور گیم پرتغال و مراکش کرده است.
مراکش با تک گل دقایق ابتدایی رونالدو مغلوب این تیم شده و با توجه به پذیرش ۲ شکست، از رقابت های جام جهانی در پایان آنلاین دوم حذف شد.
 اما نورالدین آمرابات معتقد است قضاوت مارک گیگر، داور آمریکایی این دیدار بسیار ضعیف بوده و وی تحت تاثیر نام رونالدو قرار گرفته است. گیمکنان و کادر فنی تیم ملی مراکش معتقد بودند قضاوت این دیدار یکی از عوامل اصلی شکست آنها مقابل پرتغال بوده است.
آمرابات گفت: “داور گیم به شدت تحت تاثیر نام رونالدو قرار داشت و من بین نیمه از په په شنیدم که گیگر از رونالدو خواسته در پایان گیم پیراهنش را به وی تحفه بدهد. در مورد چه چیزی داریم صحبت می کنیم؟ اینجا جام جهانی است و جای چنین کارهایی نیست