نوروزی: تلاش می‌کنیم کاروانی پاک و سلامت به جاکارتا اعزام کنیم
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: در ماه‌های باقی مانده تا بازی‌های تلاش خود را برای ارائه خدمات افزایش می دهیم تا کاروانی پاک به رقابت ها اعزام شود.