نوسازی شالیزار‌های شهرستان آمل
۵ هزار هکتار از شالیزار‌های شهرستان آمل تجهیز و نوسازی شد.