نوستالژی که از برنامه درسی دانش‌آموزان جدا نمی‌شود/ چالش بر اجرای طرح «داستان نویسی»
حذف پیک نوروزی از مدارس ابتدایی در حالی مطرح می‌شود که مدارس برای اجرای آن چندان تمایلی نشان نمی‌دهند.