نویسنده مصری خطاب به الجبیر: فناوری هسته‌ای برای آن‌هایی است که مستقل هستند، نه نوکر
یک تحلیلگر سیاسی مصری سخنان الجبیر را که گفته بود در صورت دستیابی ایران به بمب اتمی، عربستان نیز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای خواهد رفت، به سخره گرفت.