نگاهی به برنامه‌های تلویزیونی امروز خوزستان ۱۹ مهرماه ۹۷
امروز پنجشنبه ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۷ لیست پخش برنامه‌های تلویزیونی مرکز خوزستان اعلام شد.