نگاهی به فعالیت‌های ستاد اقامه نماز در سال ۹۶
مسعود دریس، گفت: این ستاد با برگزاری دوره‌های آموزشی در سال ۹۶ توانست بسیاری از اصناف و گرو‌های مختلف جامعه را با مسائل مربوط با نماز آشنا کند.