نگاهی گذرا به مهمترین رویداد‌های جمعه ۹ شهریور ماه در مازندران
برخی از مهمترین رویداد‌های روز گذشته مازندران را در صفحه باشگاه وستر مشاهده کنید.