نگرانی از امنیت پروژه تاپی در هرات؛ فامیل‌های ناشناس در مسیر این پروژه جا بجاشده اند


نگرانی از امنیت پروژه تاپی در هرات؛ فامیل‌های ناشناس در مسیر این پروژه جا بجاشده اند

برخی از نمایندگان هرات ضمن ابراز نگرانی از تامین امنیت پروژه تاپی می‌گویند که فامیل‌های ناشناس در مسیر این پروژه جابجا شده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در مجلس گفت: “موجی از مردمی که هیچ هویت شان مشخص نیست در مسیر پروژه تاپی مسکن گزین شده اند که احتمال خطر امنیت این پروژه را افزایش داده اند.”

آقای مجروح افزود که حکومت باید این افراد را در جاهای دیگر مسکن گزین کند تا احتمال خطر از پروژه تاپی برطرف شود.

به گفته او، هیچ مشخص نیست این افراد از کجا آمده اند و چرا در مسیر تاپی مسکن گزین شده اند.

او تصریح کرد که این افراد بار سنگینی را بر دوش پروژه تاپی گذاشته و باید دولت در این رابطه توجه جدی کند.

آغاز کار عملی پروژه تاپی سوم حوت سال ۱۳۹۶ در هرات افتتاح شد.

این پروژه بزرگ اقتصادی منطقه ای به حساب می آید که براساس آن، گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال داده می‌شود.

افغانستان سالانه از رهگذر ترانزیت گاز به این دو کشور، نزدیک به ۵۰۰ میلیون دالر عاید به دست خواهد آورد.

همچنین قرار است چندین پروژه دیگر نیز همزمان با این پروژه تطبیق گردد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر