نگرانی از ریزش بهمن در پی بارش سنگین برف در آلمان و اتریش
بارش سنگین برف در آلمان و اتریش، نگرانی‌ها از ریزش بهمن را افزایش داده است.