نگرانی سناتوران از اشتراک گروه‌های مافیایی در انتخابات پارلمانی


نگرانی سناتوران از اشتراک گروه‌های مافیایی در انتخابات پارلمانی

سناتوران در مجلس سنا از اشتراک گروه‌های مافیایی در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی ابراز نگرانی دارند.

به گزارش نویسنده وستر؛ این سناتوران می‌گویند که این گروه‌های مافیایی که اکثر اعضای کنونی مجلس نمایندگان هستند، خرید و فروش شناسنامه، جعل‌کاری و زورگویی را از همین اکنون آغاز کرده اند.

گلالی اکبری که در نشست امآنلاین یکشنبه (۶ جوزا) مجلس صحبت می‌کرد گفت: “یکتعداد نمایندگان مجلس که در انتخابات بعدی نیز نامزد هستند، شناسنامه‌های مردم را به گروگان گرفته اند و نیز در خانه‌های برخی آنان شناسنامه‌، خرید، فروش و توزیع می‌شوند.”

خانم اکبری افزود که این نمایندگان مجلس شفافیت انتخابات را زیر سوال قرار داده اند و اقدام‌های آنان در انتخابات آینده خطرناک است.

او تاکید کرد که این کار آرای مردم را زیر سوال برده و حکومت و کمیسیون انتخابات به شکل ممکن باید از اقدام‌های غیر قانونی نمایندگان مجلس جلوگیری کنند.

گل احمد اعظمی سناتور ولایت فراه در مجلس سنا نیز گفت که انتخابات با چالش های فراوان از جمله ناامنی و دخالت زومندان و گروه‌های مافیایی مواجه است.

آقای اعظمی افزود که این گروه‌ها مانع دموکراسی هستند و اقدام به خرید، فروش شناسنامه و سایر کارهای غیر قانونی می‌کنند.

این سناتور گفت: “این زورمندان و گروه های مافیایی به مردم پول می‌دهند و تذکره آنان را جمع آوری می‌کنند؛ اما نمی توانیم آنانی را که تذکره خود را می‌فروشد و یا تذکره کسی را می خرد وطن دوست بگوییم.”

او تاکید کرد که کمیسیون انتخابات باید این افراد را شناسایی کرده و نام آنان را از فهرست نامزدان انتخابات حذف کند.

با این وجود، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز گفت که هیات اداری مجلس سنا در مورد این مساله وضاحت جدی از کمیسیون انتخابات می‌خواهد.

آقای ایزدیار خاطر نشان کرد که کمیسیون انتخابات به این امر توجه جدی داشته باشد؛ زیرا پیامد جعل و تزویر در انتخابات برای آینده کشور خطرناک است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر