نگرانی سناتورها از نبود کارمندان زن در روند تهیه فهرست رای دهندگان


نگرانی سناتورها از نبود کارمندان زن در روند تهیه فهرست رای دهندگان

سناتورها در مجلس سنا می‌گویند که کمیسیون انتخابات زنان را در روند تهیه فهرست رای دهندگان و توزیع شناسنامه، فراموش کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ پس از اعتراض شماری سناتوران از کمیسیون انتخابات در مورد سهم ندادن به زنان در روند تهیه فهرست رای دهندگان، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز گفت که در این روند به زنان سهم داده نشده است.

آقای ایزدیار که در نشست امآنلاین سه‌شنبه (۲۱ حمل) مجلس سنا صحبت می‌کرد، گفت: “انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باید شفاف برگزار شود تا اعتماد از دست رفته مردم را دوباره به دست آورد؛ اما استخدام خانم‌ها در روند تهیه فهرست رای دهندگان در نظر گرفته نشده است”.

به گفته او، سهم ندادن به زنان در روند تهیه فهرست رای دهندگان می‌تواند سلامت و شفافیت انتخابات آینده را جداً صدمه بزند.

انارکلی هنریار یک عضو مجلس سنا نیز در این خصوص گفت که کمیسیون انتخابات با نادیده گرفتن سهم زنان در روند انتخابات، چگونه می‌خواهد انتخابات شفاف برگزار کند.

خانم هنریار افزود که کمیسیون انتخابات در روند تهیه فهرست رای دهندگان هیچ کارمند زن را استخدام نکرده و در واقع نصفی از جامعه را فراموش کرده است.

لیلما احمدی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: “کمیسیون انتخابات در تهیه فهرست رای دهندگان و روند توزیع تذکره به زنان جهت شرکت در رای دهی نقش نداده است و به همین دلیل اشتراک زنان در روند انتخابات اندک خواهد بود”.

خانم احمد افزود که اگر در روند توزیع شناسنامه و تهیه فهرست رای دهندگان به زنان سهم داده می‌شد، بسیاری از زنان کشور به سادگی می‌توانستند برای اخذ تذکره و ثبت نام برای رای دهی شرکت کنند.

نبیه مصطفی زاده نیز گفت: “سهم زنان در روند توزیع تذکره و روند تهیه فهرست رای دهندگان فراموش شده است و از همین رو آنان حاضر به اخذ تذکره نخواهند شد تا در انتخابات رای دهند”.

این سناتوران از کمیسیون انتخابات خواستند که برای استخدام کارمندان زن در روندهای انتخابات اقدام کند تا زنان روستایی از حق رای دهی محروم نمانند.

این در حالی است که کمیسیون انتخابات پیش از این اعلام کرده است که روند استخدام کارمندان روند تهیه فهرست رای دهندگان به پایان رسیده است.

گفته می‌شود هیچ کارمند زن در این روند استخدام نشده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر