نگرانی مجلس از تخلفات انتخاباتی؛ برخی نامزدان تا یک میلیون دالر به انتخابات اختصاص داده‌اند


نگرانی مجلس از تخلفات انتخاباتی؛ برخی نامزدان تا یک میلیون دالر به انتخابات اختصاص داده‌اند

مجلس نمایندگان از تخلفات انتخاباتی نامزدان انتخابات آینده پارلمانی ابراز نگرانی کرده و تاکید دارد که نامزدان باید مسوولیت‌های شان را در قبال کشور درک کنند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس در نشست امآنلاین دوشنبه (۹ میزان) این مجلس گفت: “کمپاین حق نمایندگان است ولی کمپاین باید مطابق به قانون صورت بگیرد، نباید یک کاندید علیه کاندید دیگر خلاف قانون کمپاین خود را راه اندازی کند.”

آقای ابراهیمی افزود که صلاحیت‌های که قانون اساسی به شورای ملی تفویض کرده، عمدتاً وظایف قانون گذاری، نظارت بر اعمال حکومت و نمایندگی از مردم است و نامزدان براساس همین اصول کمپاین کنند.

او از مردم افغانستان نیز خواست که فریب وعده‌های انتخاباتی نامزدان را نخورند و با دقت تمام به نمایندگانی رای دهندگان شایستگی و اهلیت نمایندگانی از آنان را داشته باشند.

چمن شاه اعتمادی یک عضو مجلس گفت: “از نامزد وکلا جداً تقاضامندیم که عرف مملکت را در نظر گرفته کمپاین کنند؛ برخی نامزدان گفته اند که حاضر اند از ۵۰۰ تا یک میلیون دالر صرف کمپاین تبلغاتی شان خواهند کرد؛ کسی که این گونه وکیل شود، چگونه از مردم نمایندگی خواهد کرد؟”

غلام حسین ناصری دیگر عضو مجلس نیز گفت: “یک نامزد انتخابات از حدود یک ماه به این طرف هرچاشت مردم غرب کابل را پلو می‌دهد تا در انتخابات به او رای دهند؛ این نامزد تاهنوز پنجصدهزار دالر را این‌گونه مصرف کرده است.”

آقای ناصری از این نامزد نام نگرفت، اما تاکید کرد که برادر این نامزد که سواد صنف ۱۲ را هم ندارد، پول‌های کمکی مردم عربستان را در جریان ماه رمضان جمع آوری کرده و به کابل فرستاده است ولی او در جریان کمپاین خود مصرف می‌کند.

او رئیس وستر غنی را مسوول این نا بسامانی خواند و گفت که مجلس نمایندگان شرایط نامزدی را حد اقل لیسانس گذاشته بود، ولی رئیس وستری غنی در قانون جدید انتخابات که براساس فرمان تقنینی آن را نافذ کرده است، این شرط را حذف کرده است.

علی اکبر قاسمی دیگر عضو مجلس نیز گفت: “موسسه دموکراسی برای افغانستان که از سوی داوود نورزی و اجمل غنی پسر کاکای رییس وستر غنی راه اندازی شده، به ۱۵۰ نامزد جوان انتخابات پارلمانی موتر و حتا پول نقد داده است تا کمپاین‌های شان را به پیش ببرند.”

آقای قاسمی افزود که این کار انتخابات پارلمانی را به بی راهه می‌برد و رئیس وستر غنی باید مسوولیت خود را در زمینه انجام دهد.

این در حالی است که کمپاین‌های انتخاباتی از آنلاین جمعه گذشته ششم میزان آغاز شد و قرار است تا ۲۶ میزان ادامه داشته باشد. انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ میزان برگزار می‌شود.

عبدالله امینی- نویسنده وستر