نگرانی مجلس سنا از پایان آتش بس طالبان؛ حکومت باید تبعات تمدید آتش بس خود را بسنجد


نگرانی مجلس سنا از پایان آتش بس طالبان؛ حکومت باید تبعات تمدید آتش بس خود را بسنجد

مجلس سنا از پایان آتش بس طالبان و آغاز جنگ این گروه بر علیه نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده و از حکومت می‌خواهد متوجه عواقب تمدید آتش بس باشد.

به گزارش نویسنده وستر؛ محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در نشست عمومی امآنلاین سه‌شنبه (۲۹ جوزا) این مجلس گفت: “صلح نیاز جدی مردم افغانستان است که ۴۰ سال را در جنگ سپری می‌کنند، ما طرفدار ادامه جنگ در افغانستان بلکه در منطقه هم نیستیم؛ اما حکومت باید متوجه تبعات تمدید آتش بس باشد.”

آقای ایزدیار با اشاره به اینکه جنگ افغانستان جنگ نیابتی قدرت‌های جهانی و منطقه‌‌ای بوده و دولت و مردم افغانستان تصمیم گیرنده نیستند، افزود، تا زمانیکه استخبارات جهانی و منطقه دست از تمویل تروریزم بر ندارند، جنگ در کشور ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به حملات انتحاری در آنلاینهای عید فطر در ننگرهار و کشته شدن فرمانده کندک اول کوماندو، ولسوال غنی خیل پکتیا، فرمانده شاهراه بغلان و سایر حوادثی پس از ختم آتش بس طالبان، گفت: “دشمن گروه‌های متعددی برای پیشبرد جنگ ایجاد کرده اند و با وجود استقبال مردم از آتش بس چند آنلاینه طالبان بازهم تعداد زیادی از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند.”

معاون اول مجلس سنا ترحم بر طالبان را ستم کاری در حق نیروهای امنیتی خواند و تاکید ورزید که حکومت و مردم افغانستان باید در تصمیم گیری‌های شان متوجه باشند که انگیزه و مورال نیروهای امنیتی در دفاع از کشور خدشه دار نگردد.

بازمحمد زرمتی دیگر عضو مجلس سنا هم با اشاره به استقبال مردم افغانستان از آتش بس طالبان، گفت: “جنگجویان طالبان از ادامه جنگ خسته اند و آنان باید به منظور جلوگیری از ادامه جنگ در کشور از فرماندهان و رهبران شان اطاعت نکنند.”

آقای زرمتی افزود که رهبران طالبان آله دست استخبارات بیرونی هستند و نمی‌خواهند جنگ را در کشور خاتمه دهند.

نجیبه حسینی دیگر عضو مجلس سنا هم گفت: “تمدید آتش بس از سوی حکومت فرصتی برای طالبان ایجاد کرده که به صلح بپیوندند؛ ما به شرطی حمایت می‌کنیم که نیروهای امنیتی در دفاع از جان خود و مردم دست باز داشته باشند.”

خانم حسینی نیز ابراز امیدواری کرد که طالبان عادی با رهبران جنگ طلب این گروه قطع رابطه کرده و با مردم افغانستان یکجا شوند.

عبدالله قرلق نیز گفت که مردم تشنبه آرامش و صلح هستند و دولت نیز نهایت گذشت و انعطاف را با تمدید آتش بس از خود نشان داده است؛ پس کدام منطق و آیین به طالبان اجازه می‌دهد تا میل تفنگ شان را به سینه‌های نیروهای امنیتی و مردم افغانستان نشانه می‌گیرند که در آنلاینهای عید از آنان پذیرایی کردند.

آقای قرلق گفت: “در آنلاین عید برخی از پوسته/پاسگاه‌های امنیتی در ولسوالی دشت ارچی طالبان را مهمانی کرده بودند؛ اما با ختم آتش بس همان پوسته‌ها را مورد حمله قرار داده و ۸ نیروهای امنیتی را به شهادت رسانده اند.”

سناتورها همچنین تاکید کردند که بدیل طالبان توسط پاکستان ایجاد شده و حکومت افغانستان باید متوجه باشد تا نیروهای امنیتی و مردم افغانستان از تمدید آتش بس یکطرفه دولت آسیب نبینند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر