نیاز به اهدای خون مردم در ۵ استان کشور/ کمبود همه گروه های خونی
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت: نیاز به اهدای خون مردم در ۵ استان کشور داریم.