نیاز ۸۸ درصدی بخش مختلف اقتصادی کشور به جذب سرمایه‌گذار خارجی/ نقش تعاونی‌ها در مشارکت عمومی چیست؟
جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی یکی از مولفه‌های تعیین کننده در تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی است.