نیروهای ویژه در عملیاتی ۱۵ نفر را از زندان طالبان رها کردند


نیروهای ویژه در عملیاتی 15 نفر را از زندان طالبان رها کردند

وزارت دفاع ملی کشور می‌گوید که نیروهای ویژه کماندو در عملیاتی در ولایت هلمند، ۱۵ نفر را از زندان طالبان رها کرده‌اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ وزارت دفاع ملی می‌گوید که این عملیات در روستای حاجی پادشاه ولسوالی مارجه ولایت هلمند راه اندازی شده بود.

در نیوزنامه وزارت دفاع آمده است که با آغاز عملیات، دشمن از ساحه متواری شده و ۱۴ غیر نظامی و یک پولیس از زندان طالبان رها شدند.

نیوزنامه افزوده:”کندک هفتم عملیات خاص کوماندو یک عملیات تصفیه و تلاشی را در مربوطات قریه حاجی پادشاه ولسوالی مارجه ولایت هلمند اجرا که در نتیجه دشمن از ساحه فرار نموده به تعداد ۱۵ تن که یک نفر آن پولیس می‌باشد نزد طالبان زندانی بودند آزاد و به قرارگاه کندک انتقال داده شدند.”

وزارت دفاع ملی تاکید کرده است که در این عملیات به نیروهای ویژه و غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

گفتنی است که پیش از این نیز در چندین مورد نیروهای امنیتی شماری از زندانیان را از چنگ طالبان در ولایت هلمند رها ساخته بودند.

نویسنده وستر- کابل