نیمی از ظرفیت کارخانه‌های تولید خوراک دام در کشور، خالی است
رضایی گفت: ظرفیت تولید کارخانه‌های خوراک دام و طیور در کشور بیش از ۲۰ میلیون تن است که تنها نیمی از این ظرفیت در کارخانه‌ها فعال است.