نیوزمهارت حیرت انگیز خلبان در جلوگیری از سقوط هواپیما/ روش جالب چینی‌ها برای تبدیل بیابان به جنگل/ لحظات زیبا و احساسی فوتبال در فصل ۲۰۱۷_۲۰۱۸ + صوت و فیلم




نیوزمهارت حیرت انگیز خلبان در جلوگیری از سقوط هواپیما/ روش جالب چینی‌ها برای تبدیل بیابان به جنگل/ لحظات زیبا و احساسی فوتبال در فصل ۲۰۱۷_۲۰۱۸ + صوت و فیلم